Firmamız teknolojinin son imkanlarını kullanarak. maksimum ürün kapasitesi, minumum enerji sarfiyatı göz önünde bulundurarak yuvarlak damla sulama borusu üretim hatları imalatı yapmaktadır. Damlama hatlarımızda drip diziciden başlayarak, boruyu sarma işlemine kadar tüm işlemler sensörler tarafından anlık olarak takip edilmekte ve operatör panelinde gösterilmektedir. Hattımızda bulunan otomasyon sistemi sayesinde, operatör tek bir panel üzerinden hattaki tüm makineleri kontrolü, hat hızı, hat çalışma süresi, makine çalışma reçeteleri, üretim miktarı, makine çalışma reçeteleri gibi hattın çalışma parametrelerini raporlama özelliği bulunmaktadır.

İmalatını yapmış olduğumuz yağmurlama sulama boru üretim makineleri ile yağmurlama sulama boruları Ø50-Ø160mm aralığında üretilmektedir. İstenilen basınç sınıfı veya et kalınlığı dahilinde mak-simum ürün kapasitesi, minumum enerji sarfiyatı göz önünde bulundurarak boru üretim hattı yapılır. Hat üzerindeki bulunan PLC ve ekran sayesinde hat hızı, hat çalışma süresi, üretim miktarı, makine çalışma reçeteleri gibi hattın çalışma parametrelerini raporlama özelliği bulunmaktadır.