Mafen sarıcıları PE borular, koruge borular ve damlama borularını kangal olarak sarmak üzere dizayn edilmiştir.
Sarma işleminde kullanılan servo mo-torlar sayesinde kangalların yerleri çok hassas olarak konumlandırılabilir.
Sarıcılarımız Ø16 ile Ø125 aralığın-daki boruları sarabilecek kapasitede üretilirler.
Tork ayar özelliği sayesinde hattan gelen borunun gerginliği dokunma-tik panel üzerinden rahatça ayarla-nabilmektedir.
Kendi içerisinde bulunan PLC ile tüm kangal boru hatlarının sonunda hiçbir elektriksel müdahaleye gerek kalmadan kullanılabilirler.
Sarma işlemi sonunda operatör tek tuşla kangalı boşa çıkartarak rahatlıkla makineden çıkmasını sağlayabilmektedir.